Lekce 2
Otřesové čidlo

Úvod

Následující zapojení s otřesovým čidlem je dosti podobné tomu předchozímu se spínačem. Především si chceme ukázat, že na principu spínače může vlastně fungovat i nějaké smysluplnější zařízení. V případě otřesového čidla jde o spínač s kovovou kuličkou uvnitř, která se při změně polohy „převalí“ na kontakty a tím je spojí. Takový polohový spínač se používá k detekci malého úhlu sklonu a můžeme ho použít jako čidlo proti manipulaci (odcizení) věci nebo třeba jako obvod signalizující naklonění terénního automobilu nad přípustnou mez.

Otresove cidlo

Použité komponenty

  • modul Arduino
  • USB kabel
  • otřesové čidlo
  • nepájivé pole
  • vodiče pro nepájivé pole

Princip

Jak bylo řečeno v úvodu, princip je velice jednoduchý. Je-li spínač nakloněn v určitém úhlu, kulička uvnitř sjede dolů a dotkne se dvou kontaktů připojených k vnějším vývodům. Tím se kontakty propojí. Pokud zůstane kulička mimo kontakty, je elektrický obvod rozpojen. Takže jakékoliv testování stavu tohoto čidla bude stejné, jako bylo v případě spínače. Opět budeme načítat vstupní digitální pin.


Postup experimentu

Krok 1: Sestavíme si obvod podle následujícího obrázku nebo schématu. Pro připojení čidla si můžeme vybrat libovolný digitální pin, my jsme si v tomto případu vybrali pin 2.

Blokové schéma

Blokove schema

Elektronické schéma

Elektronicke schema

Krok 2: V prostředí mBlock sestavíme následující program:


ikona vysvetleni Vysvětlení kódu

Porovnejme tento kód s programem z lekce 1. Nejsou si podobné? Liší se jen v čísle načítaného digitálního pinu. Vysvětlení kódu lze tedy najít v lekci 1.

Takže pokud se stále ještě někdo děsí rozšíření MAXI Starter kit, může tento kód podle předělat bez tohoto rozšíření pomocí prvotního kódu lekce 1. Ale pak nezapomeňme, že bude třeba použít externí pull-down rezistor.


Krok 3: Zkompilujeme kód a nahrajeme do modulu Arduino tlačítkem tlacitko nahrat.

Krok 4: Pohneme-li výrazněji polohovým čidlem, měla by se na modulu Arudino rozsvítit vestavená LED, která je připojena k pinu 13. Později uvidíme, jak k modulu Arduino připojit bzučák nebo relé. To by třeba mohla být cesta ke konstrukci polohového signalizačního systému.

Pohled na experiment