Lekce 2
Otřesové čidlo

Úvod

Následující zapojení s otřesovým čidlem je dosti podobné tomu předchozímu se spínačem. Především si chceme ukázat, že na principu spínače může vlastně fungovat i nějaké smysluplnější zařízení. V případě otřesového čidla jde o spínač s kovovou kuličkou uvnitř, která se při změně polohy „převalí“ na kontakty a tím je spojí. Takový polohový spínač se používá k detekci malého úhlu sklonu a můžeme ho použít jako čidlo proti manipulaci (odcizení) věci nebo třeba jako obvod signalizující naklonění terénního automobilu nad přípustnou mez.

Otresove cidlo

Použité komponenty

  • modul Arduino
  • USB kabel
  • otřesové čidlo
  • nepájivé pole
  • vodiče pro nepájivé pole

Princip

Jak bylo řečeno v úvodu, princip je velice jednoduchý. Je-li spínač nakloněn v určitém úhlu, kulička uvnitř sjede dolů a dotkne se dvou kontaktů připojených k vnějším vývodům. Tím se kontakty propojí. Pokud zůstane kulička mimo kontakty, je elektrický obvod rozpojen. Takže jakékoliv testování stavu tohoto čidla bude stejné, jako bylo v případě spínače. Opět budeme načítat vstupní digitální pin.


Postup experimentu

Krok 1: Sestavíme si obvod podle následujícího obrázku nebo schématu. Pro připojení čidla si můžeme vybrat libovolný digitální pin, my jsme si v tomto případu vybrali pin 2.

Blokové schéma

Blokove schema

Elektronické schéma

Elektronicke schema

Krok 2: V prostředí mBlock sestavíme následující program:


ikona vysvetleni Vysvětlení kódu

Porovnejme tento kód s programem z lekce 1. Nejsou si podobné? Liší se jen v čísle načítaného digitálního pinu. Vysvětlení kódu lze tedy najít v lekci 1.

Takže pokud se stále ještě někdo děsí rozšíření MAXI Starter kit, může tento kód předělat bez tohoto rozšíření pomocí prvotního kódu z lekce 1. Ale pak nezapomeňme, že bude třeba použít externí pull-down rezistor.


Krok 3: Zkompilujeme kód a nahrajeme do modulu Arduino tlačítkem tlacitko nahrat.

Krok 4: Pohneme-li výrazněji polohovým čidlem, měla by se na modulu Arudino rozsvítit vestavená LED, která je připojena k pinu 13. Později uvidíme, jak k modulu Arduino připojit bzučák nebo relé. To by třeba mohla být cesta ke konstrukci polohového signalizačního systému.

Pohled na experiment